Kliinilise psühholoogi vastuvõtt

Esmane individuaalne kliinilise psühholoogi vastuvõtt - 84 eur.

Esmasel psühholoogi konsultatsioonil tegeldakse kliendi vaimse tervise hindamisega. See hõlmab kliinilist intervjuud ja hindamisküsimustike täitmist, et saada ülevaade kliendi vaimsest tervisest.
Pärast hindamist analüüsib psühholoog tulemusi, annab tagasiside ning edasised soovitused.

Esimene kosultatsioon annab aluse individuaalse plaani koostamiseks, mis aitab kliendil saavutada vaimne heaolu ning edaspidi toime tulla vaimse tervise väljakutsetega. See on esimene samm vaimse heaolu saavutamiseks.

Korduv vastuvõtt - 75 eur.

Korduvad individuaalsed psühholoogi vastuvõtud on suunatud teraapia eesmärkide seadmisele ja teraapia läbiviimisele, võttes arvesse kliendi individuaalseid vajadusi ja esitatud kaebusi. Korduvad seansid on suunatud kliendi psühholoogilise heaolu edasisele arengule, probleemide lahendamisele või psüühikahäire sümptomite leevendamisele. Teraapia käigus uuritakse sügavamalt klientide emotsionaalseid ja kognitiivseid protsesse ning rakendatakse erinevaid psühhoterapeutilisi meetodeid (motiveeriv intervjueerimine, kognitiiv-käitumusliku teraapia ja dialektilis-käitumusliku teraapia võtted ning tehnikad), et saavutada soovitud tulemusi ja parandada pöördunud elukvaliteeti.

Loading...