Ravimite ja toidulisandite kasutamise hindamise teenus

Ravimite maailm on üsna keeruline ja mitmeid aspekte hõlmav. Lisaks elanikkonna vananemine ja  krooniliste haiguste (nt diabeet, kõrge vererõhk, astma)  sagenemisega kasvab ka ravimite kasutamine. Eriti keeruliseks muutub olukord siis, kui inimene kasutab mitut ravimit korraga. Erinevad uuringud on näidanud, et umbes 50% inimestest kasutavad ravimeid nii, nagu ravimite väljakirjutaja on määranud. Samuti võib ravimikasutamisega esineda soovimatuid kõrval- ja koostoimed, mida teadmata ravimite kasutamist iseseisvalt muudetakse ning ravimi soovitud toimet ei saavutata.

Kuigi inimene võib külastada perearsti või -õde, käib eriarsti vastuvõtul ning ostab ravimid välja apteegist, võib ta jääda siiski oma ravimitega üksi. Selleks, et ravimitest saadav kasu oleks maksimaalne, on vajalik tõsta patsiendi teadlikkust ravimitest ning suurendada ravijärgimust, võttes arvesse patsiendi vajadusi ja ootusi.  Samuti on oluline hinnata mõjurid, mis on takistuseks ravimite kasutamisel ning pakkuda sobivaimad konkreetsest inimesest lähtuvad lahendused. 

Maandame ravimite tarbimisega seotud riske!

Hoole hoolitseb selle eest, et inimene teaks, mis ravimid tal kodus on, kuidas neid vajadusel võtta ja millised võivad olla koostoimed ka toidu või toidulisanditega.

Lisaks ravimitele on olulisel kohal ka toidulisandite kasutamine. Viimaste kombineerimisel mõne ravimiga, ei pruugi saada soovitud tulemust ning kasu asemel või enda tervisele hoopis kahju teha. Seega on oluline, et oma tervise eest hoolitsemisel tuleks pidada nõu farmaatsiaalase haridusega spetsialistiga, kes oskab hinnata lisaks ravimitele ka toidulisandite kasutamise vajalikkust sh sobivust kasutatavate ravimitega, pakkuda välja inimese elustiilist lähtuvad lahendused ning toetada inimese elukvaliteedi parandamist.

 

Teenuse “Ravimite ja toidulisandite kasutamise hindamine” käigus koostöös inimesega vaadatakse üle, milliseid ravimeid ja toidulisandeid kasutab, miks ja kuidas neid kasutab, millisel eesmärgil ning mis on soovitud tulemus. Spetsialist hindab käsimüügiravimite ja toidulisandite kasutamise vajalikkust ning pakub omapoolseid lahendusi kuidas parendada nende kasutamise tulemuslikkust. Retseptiravimite osas hindab kasutamise järjepidevust, olulisemate koos-ja kõrvaltoimete esinemist ning selgitab olulisemad kasutamise eripärad. Lisaks käsitleb ravimite kasutamisega seotud probleeme ning pakub inimesest lähtuvad lahendused, et tagada ravi tulemuslikkus.

Loading...